Koncepcja 5 języków miłości Gary`ego Chapmana związana jest z ideą przywództwa spersonalizowanego, w którym każdy pracownik jest traktowany i motywowany indywidualnie. Początkowo koncepcja ta dotyczyła związków romantycznych, jednak można dostosować ją także do stosunków zawodowych i biznesowych, zwłaszcza do motywowania pracowników.

Czym są “języki miłości”?

Języki miłości są to sposoby komunikacji, które Gary Chapman wyróżnił na podstawie własnego doświadczenia po przeprowadzeniu tysięcy terapii par. 

Języki te różnią się w zależności od potrzeb człowieka, od tego czego doświadczył w dzieciństwie, od tego czego oczekuje - nie tylko w związku, ale także w relacjach zawodowych. Dlatego właśnie potrzeby związane ze sposobem komunikacji są tak różne, mogą prowadzić do rozpadu związku, ale także do rozpadu relacji biznesowych. Są to także potrzeby często nieuświadomione, dlatego dobrze jest je zrozumieć.

Języki miłości możemy podzielić na:

1. Słowa afirmacji:

Język afirmacji opiera się na prostych komplementach, słowach uznania. To język, który daje poczucie wsparcia. Kluczowa jest w nim komunikacja werbalna, powiedzenie wprost: “doceniam cię”. Ten język jest pożądany przez osoby, które w dzieciństwie rzadko słyszały pochwały i/lub często były krytykowane.

Jeśli zauważycie, że ten język dobrze oddziałuje na waszych pracowników, pamiętajcie, żeby chwalić ich publicznie, mówić im, za co ich cenicie, co robią dobrze. Podstawą języka afirmacji jest zasada: na pięć komplementów może przypadać jedna krytyka.

2. Akty służby:

Akty służby to okazywanie przywiązania przy pomocą gestów i działania, które w tym przypadku znaczą więcej niż słowa..

Ten język trafia do osób, które w dzieciństwie musiały pomagać innym, np. opiekować się młodszym rodzeństwem. Można wyrażać go na wiele sposobów np. pomocą w rozwiązaniu problemów technicznych, zaproponowaniem kawy. Każda przysługa, nawet drobna, będzie uznawana za akt służby.

3. Otrzymywanie prezentów:

Człowiek, który w dzieciństwie nigdy nie dostał w prezencie tego, co sobie wymarzył, właśnie w materialnych prezentach widzi język miłości - choć jedynie pozornie chodzi o rzeczy materialne. W głębi duszy taki człowiek pragnie po prostu tego, żeby ktoś o nim pomyślał, włożył wysiłek w to, żeby wybrać mu jak najbardziej dopasowany prezent.

Na gruncie zawodowym nie obdarowujemy się nawzajem rzeczami materialnymi, ale tę potrzebę można zaspokoić np. prezentem urodzinowym, ciastem, wręczeniem ciekawego artykułu.

4. Czas jakościowy:

Potrzeba czasu jakości przypomina nieco potrzebę otrzymywania prezentów - chodzi w niej bowiem przede wszystkim o indywidualnie poświęcony czas, obecność, angażujące rozmowy. Czasu jakości potrzebują przede wszystkim ci, którzy w dzieciństwie dużo czasu spędzali samotnie, albo przeciwnie - z powodu wielu osób w domu byli w nim niezauważeni.

Jak to taką potrzebę przełożyć na grunt zawodowy? Wspólny lunch, rozmowa na korytarzu, indywidualna kontrola, współpraca przy firmowym projekcie (np. organizacji firmowego wyjazdu).

5. Dotyk fizyczny:

Osoby rzadko przytulane w dzieciństwie preferują dotyk jako język miłości: poklepanie po plecach, trzymanie za rękę. To daje im komfort, poczucie bezpieczeństwa, fizyczne ciepło.

W pracy można zaspokoić tę potrzebę uściskiem ręki, przybiciem piątki, poklepaniem po plecach. Można też zaproponować krótki uścisk w emocjonującej sytuacji - zawsze za zgodą drugiej strony!

Jeśli zainteresował Cię ten temat i chcesz go pogłębić, zapraszam na Spotify, Apple Podcasts oraz Google Podcast do 67. odcinka Szkoły Menedżerów.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Chcesz tworzyć inspirujące i przekonujące prezentacje?

Kurs podstaw Storytellingu Danych to zestaw procesów, narzędzi i technik, dzięki którym podniesiesz jakość i skuteczność swoich prezentacji!

>