Team Spirit, duch zespołu, poczucie bycia częścią czegoś większego, czegoś dobrego. To wartość, dla której wiele osób byłaby skłonna zrezygnować z wielu benefitów. Team spitit może doprowadzić zespół do sukcesu - i o tym powiem dzisiaj, a konkretnie przedstawię cztery filary pracy zespołowej.

Filar 1. - Cel, czyli co sprawia, że jesteśmy zespołem?

Żeby budować ducha zespołu, trzeba najpierw zdefiniować sam zespół. Zespół to grupa ludzi, którzy dążą do wspólnego celu i są tego celu świadomi, a wg sondażu Harrisa jedynie 37% polskich pracowników rozumie, jaki jest cel całej organizacji. Członkowie zespołu bardzo często nie widzą powiązań między swoją pracą, a celami firmy.

W budowaniu poczucia wspólnego celu u członków zespołu przeszkodzić może rywalizacja. Jeśli zespół handlowców zaczyna dzień od porównania, kto wypada lepiej, trudno im poczuć ducha wspólnoty. W takim zespole każdy członek nastawiony jest na budowanie marki własnej, nie na wypracowanie wspólnego celu. Pojawia się jedna gwiazda zespołu, która błyszczy najmocniej, a potencjał pozostałych pracowników pozostaje niewykorzystany. Nie widzą oni swojego wkładu we wspólny cel, więc ich zaangażowanie spada, podobnie jak ich motywacja, identyfikacja z zespołem i firmą, poczucie sensu. A to już prosta droga do braku sukcesu. Jedna osoba nie pociągnie sprzedaży (ani innego zadania) w całej firmie. Ale, żeby zespół pracował razem, potrzebne jest poczucie sensu.

Filar 2. - Poczucie więzi i przynależności

W zespołach, które posiadają team spirit, jest wyczuwalna szczególna atmosfera, szczególna więź. Niemal gołym okiem widać poczucie jedności, poczucie bycia częścią większej całości jako jednostka. To bardzo ważny aspekt nie tylko pracy zespołowej, ale spełnienia potrzeb ogólnoludzkich. Jako ludzie mamy silną potrzebę przynależności - wg piramidy Maslowa jest ona ważniejsza niż potrzeba uznania czy sukcesów. Wielu liderów skupia się na tych pozostałych, zapominając o tym, że ludzie dążą do przynależności, chcą być częścią grupy.

Jak budować taki zespół? Przede wszystkim nie może braknąć w nim wzajemnego zaufania i otwartej komunikacji. Zespół powinien być bezpieczną przestrzenią, w której można przyznać się do niewiedzy, do problemów, bez ryzyka bycia ocenionym.

Filar 3. - Mocne strony każdego z członków zespołu

Elizabeth Harlow, psycholożka, przeprowadziła kiedyś eksperyment w szkole. Podzieliła dzieci na 3 grupy. Jedna miała rozwiązywać zadania matematyczne i jedynym feedbackiem, jaki otrzymywała, była informacja o popełnionych błędach, brak było pochwał za dobre wyniki. W drugiej grupie na odwrót - dzieci były jedynie chwalone, w trzeciej zaś nie było żadnego feedbacku.

Efekt? Najmniej prawidłowo wykonanych zadań miała grupa trzecia - nie miało dla nich znaczenia, czy robią zadania dobrze czy źle. W pozostałych grupach początkowo wyniki były podobne, z czasem jednak efektywność krytykowanych dzieci zaczęła spadać, a chwalonych pozostawała na stałym poziomie.

Wniosek jest prosty: pozytywny feedback buduje efektywność. Z jednej strony członkowie zespołu powinni czuć się bezpieczni odsłaniając swoje słabości, a z drugiej strony powinni mieć możliwość zaprezentowania swoich najmocniejszych stron, otrzymania uznania także od siebie nawzajem, dzielenia się swoimi osiągnięciami.

Filar 4. - Kształtowanie ducha zespołu

Duch zespołu, niezbędny element pracy zespołowej, kształtowania poczucia jedności. Jak go kształtować? Między innymi przez celebrację sukcesów, przez uświadomienie pracownikom, że nawet drobne sukcesy mają znaczenie. Są dowody na to, że brak celebracji np. ukończonych kamieni milowych, zwiększa ryzyko niepowodzenia dalszych działań.

Elementem budowania ducha zespołu jest też ścisła współpraca, dobre relacje między pracownikami. To np. pomoc współpracownikom, kiedy jest widocznie potrzebna, patrzenie na wspólne działania jako na całość.

Tej tematyce poświęciłam 62. odcinek Szkoły Menedżerów. Omawiam w nim też przykłady z życia i z pewnego pouczającego serialu. Zapraszam do wysłuchania na Spotify, Apple Podcasts oraz Google Podcasts.

  • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

    Chcesz tworzyć inspirujące i przekonujące prezentacje?

    Kurs podstaw Storytellingu Danych to zestaw procesów, narzędzi i technik, dzięki którym podniesiesz jakość i skuteczność swoich prezentacji!

    >