Czym jest strategia, dlaczego jest potrzebna w dużych i małych firmach,

Definicja strategii

Zanim zaczniemy, należałoby zdefiniować, czym jest strategia? Jest to przemyślane i zaplanowane działanie, które ma prowadzić nas do konkretnego celu. Strategia powinna posiadać konkretne punkty, być umiejscowiona w konkretnym czasie. Musi być poparta analizą rynku i potrzebami klientów. Tym właśnie różni się od wizji - wizja jest pojęciem dość górnolotnym, rozłożonym na lata, może być też celem ostatecznym. Jest drogowskazem, a strategia jest jej doprecyzowaniem, wyjaśnieniem. Planowanie strategiczne wymaga odpowiedzi na pytania:

 • Co chcemy robić?
 • Po co chcemy to robić?
 • Dla kogo chcemy to robić?
 • Jak chcemy to robić?

Są branże, które zmieniają się dynamicznie, ale nawet one potrzebują trzymania się pewnej ścieżki, celów strategicznych i planu strategicznego. Trzeba tylko tworzyć je zgodnie z Agile, pamiętać o tym, że aktualna strategia jest dopasowana do aktualnego doświadczenia i może z czasem wymagać zmian.

Zaangażowanie pracowników do tworzenia celów strategicznych

Zaangażowanie pracowników jest niezwykle istotnym aspektem budowania strategii. W dużych firmach strategia pochodzi z zewnątrz - z centrali, od zarządu. Od zespołów wymaga się osiągnięcia celów strategicznych, ale często nie mają one poczucia, że mają cokolwiek do powiedzenia.

Do wdrożenia strategii firmy wśród pracowników, warto powołać dodatkowy zespół wśród nich. Nie musi to być zespół formalny, mogą to być pojedyncze osoby z różnych działów, wyznaczone do współpracy w konkretnym celu. W takich zespołach bardzo ważna jest transparentność i zaangażowanie kogoś z wyższych szczebli menedżmentu.

Tworzenie strategii na poziomie zespołu

Strategię można stworzyć przechodząc kolejno przez 4 punkty:

 • Do kogo kierujemy ofertę?
 • Na jakich rynkach chcemy działać?
 • Jaką mamy ofertę?
 • Jaki nasz produkt będzie wyróżniał się na rynku?

Na końcu musimy dojść do swojego celu strategicznego. To pracy nad nim potrzeba zaangażowania członków zespołu, potrzebna jest tu burza mózgów, odbijanie pomysłów. W ten sposób powinniśmy dojść do odpowiedzi na pytanie do czego dążymy i jak chcemy tam dotrzeć. Czy mamy wystarczające środki finansowe, specjalistów?

W tworzeniu celów strategicznych dobrze jest zacząć od posiadania wizji - ogólnego horyzontu, planów. Warto w tym miejscu odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego w ogóle istnieje nasza firma? Definicja sensu istnienia firmy powinna być jasna i taka sama dla pracowników na różnych szczeblach, by budowała poczucie przynależności, ale też pozwalała jasno widzieć cele strategiczne.

Strategia na poziomie zespołu

Strategia potrzebna jest także na poziomie zarządzania zespołem, by można było robić to z sukcesem.

Cele strategiczne zespołu powinny pozwalać jego członkom na patrzenie szerzej, na umiejętną ocenę planu strategicznego całej organizacji. Żeby pracownicy realizowali cele także w sposób indywidualny, w codziennej pracy, żeby rozumieli kierunek, w którym działają, menedżerowie powinni nauczyć ich zadawania sobie kluczowych pytań.

 • Jak moje działanie łączy się z celami strategicznymi?
 • Czym powinienem się kierować podczas podejmowania decyzji?
 • Jak moja praca wiąże się z tym, co robią inni?
 • Co mogę zrobić, żeby efektywniej osiągać cele strategiczne?

Takie podejście sprawia, że pracownicy stają się bardziej innowacyjni i łatwiej przychodzi im samodzielne podejmowanie decyzji, mniej odpowiedzialności próbują przerzucać na swojego przełożonego. Zrozumienie strategii i swojej roli w jej realizacji, pozwala na szerokie spojrzenie na firmę jako na jeden organizm.

Jest to szczególnie ważne w przypadku (częstym!) istnienia w organizacji tzw. silosów. Kiedy pracownicy rozumieją cele, częściej rozumieją swój i innych zakres odpowiedzialności i wiedzą, że ich działanie lub jego brak ma wpływ na pracę innych. Przy dobrze opracowanej strategii cele zespołów i pracowników nie będą bowiem rozbieżne, a kompatybilne.

Narzędzie pomocne do osiągnięcia celów strategicznych

Istnieje wiele narzędzi pomocnych w planowaniu strategicznym. Jednym z nich jest model strategiczny Value Creation Plan, który właściwie łączy w sobie kilkanaście innych modeli i pozwala rozłożyć strategię na konkretny plan, do realizacji punkt po punkcie.

Na pierwsze 100 dni plan powinien być spisany dokładnie wraz z rozpisaniem systemu jego monitorowania. Powinien też być spisany w postaci pojedynczych kartek, które pozwalają zwizualizować sobie cel. Poniżej znajdziesz model, który pomoże Ci w przygotowaniu planu strategicznego.

Tematyce strategii poświęciłam w najnowszym odcinku Szkoły Menedżerów aż 50 minut - a konkretnie poświęciłam ten czas rozmowie z Dorotą Sakiewicz. W tym odcinku znajdziecie ogrom dodatkowej wiedzy, przykładów wielkich marek i praktycznych porad. Zapraszam na Spotify, Apple Podcasts oraz Google Podcasts.

Materiały Dodatkowe

Value Creation Plan

Materiały dodatkowe do tego odcinka zawierają autorski formularz przygotowany przez Dorotę Sajewicz. Pomoże Ci on dokładnie zaplanować pierwsze 100 dni realizacji strategii oraz wyznaczyć kamienie milowe do zrealizowania w dłuższej perspektywie.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Chcesz tworzyć inspirujące i przekonujące prezentacje?

Kurs podstaw Storytellingu Danych to zestaw procesów, narzędzi i technik, dzięki którym podniesiesz jakość i skuteczność swoich prezentacji!

>