Innowacyjna kultura - jak ją budować?

Szkolenie dla menedżerów, które skupia się na zagadnieniach związanych z budowaniem kultury innowacyjności w organizacji oraz angażowania w ten proces pracowników.

Dla kogo jest ten warsztat?

Szkolenie dla wszystkich szczebli kadry menedżerskiej, stojącej przed wyzwaniem budowy i rozwijania kultury innowacyjności w firmie.


Warsztat stanowi doskonały wstęp do procesu tworzenie kultury innowacyjności w Twojej organizacji. Dowiesz się przede wszystkim jak zarządzać, by pracownicy nie obawiali się eksperymentowania i tworzenia nowych rozwiązań w strachu przed poniesieniem porażki.

Kompetencje które zdobędziesz

Rozwiązywanie problemów

Nauczysz się jak zarządzać, by zachęcać zespół do twórczego rozwiązywania problemów.

Feedback

Dowiesz się. jak udzielać konstruktywnej krytyki, z naciskiem na motywowanie.

Planowanie

Poznasz zasady określania ścieżek i kryteriów sukcesu dla procesu innowacyjnego

Korygowanie błędów

Poznasz sposoby podejścia do błędów, które będą się pojawiać i możliwości ich korygowania.

Kultura "no blame"

Nauczysz się zarządzać w ramach kultury “no blame”, sprzyjającej innowacjon.

Kształtowanie kultury

Kształtowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacyjności

Program warsztatu

Warsztat 4h

Zakres tematyczny warsztatu

No blame culture - o co właściwie chodzi z nagradzaniem pracowników popełniających błędy?

 • Jakie przekonania i idee stoją za postulatem NBC?
 • Jak właściwie dopasować system i procesy do pracownika, tak aby wyzbyć się subiektywnej oceny?
 • Jak budować otwartą komunikację, która doda pracownikom odwagi i ułatwi zgłaszanie popełnianych błędów?
 • Zalety (także finansowe) pozytywnego podejścia do pracownika w duchu NBC. Jak kształtować poczucie wspólnej odpowiedzialności za błędy?

Rozwijanie kultury innowacji

 • Model tzw. konstruktywnej krytyki
 • Model przezwyciężania wewnętrznego idea killera
 • Modele odraczania błyskawicznych osądów typu ,,to się u nas nie sprawdzi", ,,to zbyt drogie rozwiązania" etc.

Angażowanie pracowników

 • Jak stworzyć warunki sprzyjające innowacji?
 • Model Google: gdzie najczęściej wpadamy na genialne pomysły?
 • Case studies: jak udało się wprowadzić kulturę innowacji w takich gigantach jak Google czy Sony?

Trener prowadząca: Mirella Piwiszkis

Właścicielka INSPIRE, Coach, Mentor i trenerka. Absolwentka wydziałów prawa i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (UW).

Mirella zdobywała doświadczenie zawodowe w działach sprzedaży oraz windykacji w firmie DOKA Polska Sp.zo.o. (koncern Umdash). Stworzyła procedurę windykacyjną obowiązującą w całej Polsce, po 3 latach została pierwszym w koncernie Dyrektorem ds. Controllingu na Polskę. 

W Polsce doświadczenie trenerskie zdobywała współpracując z firmami szkoleniowymi Profesją Consulting, DGA, ODITK, RCS oraz uczelniami (UW).

Cennik uczestnictwa

Wycena indywidualna

 • 4 godziny warsztatowe
 • Grupa maksymalnie 12 osób
 • Materiały szkoleniowe
 • Ćwiczenia sytuacyjne

Inne szkolenia z kategorii: Innowacyjność

Motywowanie i inspirowanie innych do działań innowacyjnych

Dowiesz się, jak zbudować zmotywowany i zaangażowany zespół, w którego DNA na stałe wpisana jest innowacyjność i dzielenie się pomysłami.

Design Thinking

Nauczysz się tworzyć nowe produkty i usługi w oparciu o dogłębne zrozumienie potrzeb i problemów Twoich klientów.

Masz pytania?

Porozmawiajmy!

Imię*
Email*
Wiadomość
0 of 350
>