Motywowanie i inspirowanie innych do działań innowacyjnych

Dowiesz się, jak zbudować zmotywowany i zaangażowany zespół, w którego DNA na stałe wpisana jest innowacyjność i dzielenie się pomysłami.

Dla kogo jest ten warsztat?

Szkolenie dedykowane jest menedżerom, którzy chcą budować i rozwijać samodzielne zespoły, a także motywować swoich pracowników do generowania nowych pomysłów i zaangażowania w procesy innowacyjne w firmie.


Dowiesz się z niego jakie czynniki wpływają na zachowania innowacyjne i jak stosować je w codziennym zarządzaniu Twoim zespołem. Ale co chyba najważniejsze, będziesz miał okazję krytycznie spojrzeć na siebie, jako lidera i popracować nad rozwojem kompetencji związanych ze stymulowaniem innowacyjnych zachowań u swoich pracowników.

Kompetencje które zdobędziesz

Budowanie zespołu

Budowanie zmotywowanego, zaangażowanego zespołu, który aktywnie i skutecznie generuje nowe rozwiązania i pomysły.

Angażowanie

Angażowanie pracowników i zachęcanie do dzielenia się pomysłami, do bycia innowacyjnym.

Motywowanie

Utrzymanie motywacji i zaangażowania pracowników w sytuacjach trudnych, problemowych.

Program warsztatu

Warsztat 4h

Zakres tematyczny warsztatu

Postawa i zachowania innowacyjne pracowników

 • Czynniki determinujące zachowania innowacyjne
 • Czynniki motywacyjne a zachowania innowacyjne
 • Praktyki stymulujące i inspirujące do zachowań innowacyjnych pracowników

Motywacja i inspirowanie

 • Poziomy motywacji pracowników w procesie innowacji
 • Przełożenie poziomów motywacji na środki motywacyjne pracowników
 • Jak wyostrzyć zdolność do pielęgnowania innowacyjności u ludzi?
 • Jak zachęcić swój zespół do dzielenia się wiedzą, pomysłami, know-how?
 • Budowa systemu motywowania pracowników jako element tworzenia kultury innowacyjności

Tworzenie i motywowanie innowacyjnych zespołów

 • Umiejętności odkrywcze - umiejętności wykonawcze, czyli jak tworzyć zmotywowany zespół?
 • Zacznijmy od lidera, czyli krytyczne spojrzenie na samego siebie
 • Osobista odpowiedzialność czy tylko ułatwianie procesów

Trener prowadząca: Mirella Piwiszkis

Właścicielka INSPIRE, Coach, Mentor i trenerka. Absolwentka wydziałów prawa i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (UW).

Mirella zdobywała doświadczenie zawodowe w działach sprzedaży oraz windykacji w firmie DOKA Polska Sp.zo.o. (koncern Umdash). Stworzyła procedurę windykacyjną obowiązującą w całej Polsce, po 3 latach została pierwszym w koncernie Dyrektorem ds. Controllingu na Polskę. 

W Polsce doświadczenie trenerskie zdobywała współpracując z firmami szkoleniowymi Profesją Consulting, DGA, ODITK, RCS oraz uczelniami (UW).

Cennik uczestnictwa

Wycena indywidualna

 • 4 godziny warsztatowe
 • Grupa maksymalnie 12 osób
 • Materiały szkoleniowe
 • Ćwiczenia sytuacyjne

Inne szkolenia z kategorii: Innowacyjność

Innowacyjna kultura - jak ją budować?

Szkolenie dla menedżerów, które skupia się na zagadnieniach związanych z budowaniem kultury innowacyjności w organizacji oraz angażowania w ten proces pracowników.

Design Thinking

Nauczysz się tworzyć nowe produkty i usługi w oparciu o dogłębne zrozumienie potrzeb i problemów Twoich klientów.

Masz pytania?

Porozmawiajmy!

Imię*
Email*
Wiadomość
0 of 350
>