Design Thinking

Nauczysz się tworzyć nowe produkty i usługi w oparciu o dogłębne zrozumienie potrzeb i problemów Twoich klientów.

Dla kogo jest ten warsztat?

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy zarządzają zespołami odpowiedzialnymi za tworzenie produktów i usług, poszukiwanie innowacji i generowanie nowych pomysłów.


Będzie także wartościowe dla członków innowacyjnych zespołów, którzy będą pracować z wykorzystaniem metody Design Thinking. 

Kompetencje które zdobędziesz

Kultura innowacji

Kreowanie właściwego środowiska do powstawania innowacji. Budowanie kultury innowacji.

Moderowanie procesu

Moderowanie procesu generowania pomysłów. Umiejętność pracy metodą Design Thinking.

Prototypowanie

Umiejętność iteracyjnego zarządzania pracą - tworzenia prototypów i poddawania ich ocenie.

Program warsztatu

Szkolenie składa się z dwóch części:  teoretycznej (4h) oraz części praktycznej (4h). Rekomendujemy ich zaplanowanie w odrębnych dniach, w razie potrzeby można jednak zrealizować program w ramach szkolenia jednodniowego.

Zakres tematyczny - część teoretyczna

FAZA ODKRYWANIA:

 • Design Thinking - założenia idei i metody
 • Proces 4 etapów cyklu PDCA - cykl pracy zespołów

FAZA INTERPRETACJI:

 • Empatyzacja - tworzenie person
 • Techniki formułowania wartości dla zespołów

FAZA WYMYŚLANIA I EKSPERYMENTOWANIA:

 • Metody generowania pomysłów - prototypy rozwiązań
 • Testowanie i kompilacja rozwiązań

FAZA EWOLUCJI:

 • Sposoby wnioskowania, zmiany w koncepcji
 • Świadome stosowanie zasad pracy kreatywnej
 • Modele pozytywnego testowania

Zakres tematyczny - część praktyczna

FAZA ODKRYWANIA:

 • Design Thinking - założenia idei i metody
 • Proces 4 etapów cyklu PDCA - cykl pracy zespołów
 • Pobudzanie kreatywności zespołu
 • Przegląd obecnej sytuacji, istotnych danych, przegląd trendów i inspiracji

FAZA INTERPRETACJI:

 • Empatyzacja - tworzenie person
 • Głębokie zrozumienie z użyciem mapy empatii
 • Formułowanie wartości dla zespołów

FAZA WYMYŚLANIA I EKSPERYMENTOWANIA:

 • Generowanie pomysłów - prototypy rozwiązań
 • Testowanie i kompilacja rozwiązań
 • Wybór pomysłów do realizacji
 • Weryfikacja prototypu
 • Dobór właściwych naive ekspertów - efektywny zespół

FAZA EWOLUCJI:

 • Wyciąganie wniosków i zmiany w koncepcji
 • Świadome stosowanie zasad pracy kreatywnej
 • Pozytywne testowanie - wybór najlepszych rozwiązań

Trener prowadząca: Mirella Piwiszkis

Właścicielka INSPIRE, Coach, Mentor i trenerka. Absolwentka wydziałów prawa i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (UW).

Mirella zdobywała doświadczenie zawodowe w działach sprzedaży oraz windykacji w firmie DOKA Polska Sp.zo.o. (koncern Umdash). Stworzyła procedurę windykacyjną obowiązującą w całej Polsce, po 3 latach została pierwszym w koncernie Dyrektorem ds. Controllingu na Polskę. 

W Polsce doświadczenie trenerskie zdobywała współpracując z firmami szkoleniowymi Profesją Consulting, DGA, ODITK, RCS oraz uczelniami (UW).

Cennik uczestnictwa

Wycena indywidualna

 • 4 godziny warsztatowe
 • Grupa maksymalnie 12 osób
 • Materiały szkoleniowe
 • Ćwiczenia sytuacyjne

Inne szkolenia z kategorii: Innowacyjność

Motywowanie i inspirowanie innych do działań innowacyjnych

Dowiesz się, jak zbudować zmotywowany i zaangażowany zespół, w którego DNA na stałe wpisana jest innowacyjność i dzielenie się pomysłami.

Innowacyjna kultura - jak ją budować?

Szkolenie dla menedżerów, które skupia się na zagadnieniach związanych z budowaniem kultury innowacyjności w organizacji oraz angażowania w ten proces pracowników.

Masz pytania?

Porozmawiajmy!

Imię*
Email*
Wiadomość
0 of 350
>