Przywództwo sytuacyjne

Program rozwojowy dla managerów i przedsiębiorców chcących poszerzać swoje kompetencje zarządcze oraz przywódcze.

Dla kogo jest to szkolenie?

Jest to program rozwojowy dla managerów firmy.


Szkolenie będzie wartościowe zarówno dla menedżerów rozpoczynających pracę na tym stanowisku, jak i posiadających już doświadczenie w zarządzaniu zespołem.


Dedykowane osobom, które chcą kompleksowo zgłębić temat przywództwa sytuacyjnego i zwiększyć swoje kompetencje zarządcze.

Kompetencje które zdobędziesz

Budowa autorytetu

Poznasz techniki budowania pozycji i autorytetu zarówno wśród podwładnych, jak i przełożonych.

Styl kierowania

Zyskasz świadomość własnego stylu kierowania i umiejętność jego modyfikowania w zależności od potrzeb.

Procedury

Przyswoisz umiejętności stosowania procedur przywództwa sytuacyjnego takich jak: ZPZ, ZPC, ZPW.

Feedback

Poznasz sprawdzone techniki prowadzenia rozmów feedbackowych i dyscyplinujących.

Delegowanie

Nauczysz się skutecznego delegowania nie tylko zadań, ale też celów biznesowych oraz odpowiedzialności.

Egzekwowanie

Nauczysz się skutecznego egzekwowania pracy z uwzględnieniem stopnia dojrzałości pracowniczej.

Program warsztatu

Szkolenie dwudniowe, 2 x 8h lekcyjnych (7 h zegarowych)

Poziomy budowania autorytetu – świadome kształtowanie relacji przełożony – podwładny

 • poziom najniższy - władzy formalnej
 • poziom przyzwolenia
 • poziom bycia ekspertem
 • poziom relacji
 • poziom najwyższy – charyzma

Style kierowania

 • Rozpoznanie własnego stylu zarządzania
 • Charakterystyka stylów kierowania
 • Poznanie zagrożeń związanych w nadużywaniem poszczególnych stylów zarządzania

Rozpoznawanie dojrzałości pracowników na podstawie koncepcji K. Blancharda

 • Cykl rozwoju pracownika
 • Skale oceny dojrzałości

Kompetencje w procedurze delegowania

 • Określenie celu wg metodologii SMART oraz priorytetów
 • Dobór zadań do pracownika
 • Określenie ram czasowych
 • Informacja zwrotna pozytywna
 • Informacja zwrotna negatywna
 • Asertywne umiejętności w egzekwowaniu
 • Tworzenie kamieni milowych
 • Rozmowy podsumowujące
 • Scenariusze na sytuacje problemowe
 • Kontrola rozumienia instrukcji, zadania

Procedura delegowania zadań

 • R1 – ZPZ - zarządzanie przez zadania
 • R2, R3 - ZPC – zarządzanie przez cele
 • R4 – ZPW – zarządzanie przez wizję (i autonomię)

Wyzwania dawnego kolegi a dziś przełożonego -Egzekwowanie poleceń

 • Monitorowanie wykonania zadania
 • Kreowanie samodzielności pracowniczej
 • Dopasowanie dojrzałości do technik egzekwowania pracy
 • Techniki wsparcia w trakcie realizowania polecenia
 • Tworzenie planu naprawczego – w sytuacji braku realizacji zadania przez pracownika

Wyzwania dawnego kolegi a dziś przełożonego -Feedback

 • Informacja zwrotna jako podstawowe narzędzie motywacyjne. Zwrotna Szóstka – rozmowy dyscyplinujące w typowych trudnych sytuacjach zarządczych
 • Radzenie sobie z oporem wobec feedbacku

Motywowanie na poziomie codziennych rozmów

 • Funkcje informacji zwrotnej
 • Sposoby udzielania informacji zwrotnej w zależności od dojrzałości pracowniczej 

Trener prowadząca: Mirella Piwiszkis

Właścicielka INSPIRE, Coach, Mentor i trenerka. Absolwentka wydziałów prawa i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (UW).

Mirella zdobywała doświadczenie zawodowe w działach sprzedaży oraz windykacji w firmie DOKA Polska Sp.zo.o. (koncern Umdash). Stworzyła procedurę windykacyjną obowiązującą w całej Polsce, po 3 latach została pierwszym w koncernie Dyrektorem ds. Controllingu na Polskę. 

W Polsce doświadczenie trenerskie zdobywała współpracując z firmami szkoleniowymi Profesją Consulting, DGA, ODITK, RCS oraz uczelniami (UW).

Cennik uczestnictwa

Wycena indywidualna

 • 2 dni szkoleniowe
 • Grupa maksymalnie 12 osób
 • Materiały szkoleniowe
 • Ćwiczenia sytuacyjne

Inne szkolenia z kategorii: Budowanie zespołu

Wyzwania First Time Managera

Warsztat dedykowany początkującym managerom z niewielkim doświadczeniem. Idealny dla osób, które chcą od podstaw rozwinąć kluczowe kompetencje zarządcze.

Budowanie efektywnego zespołu w oparciu o zaufanie i konstruktywny konflikt

Poznasz i przećwiczysz techniki budowania efektywnego zespołu w oparciu o zaufanie oraz konstruktywny konflikt.

Masz pytania?

Porozmawiajmy!

Imię*
Email*
Wiadomość
0 of 350
>