Motywowanie zespołów

Kompleksowy program szkoleniowy obejmujący wszystkie istotne aspekty zarządzania mające wpływ na motywowanie pracowników.

Dla kogo jest ten warsztat?

Szkolenie przeznaczone dla menedżerów, skupione wokół umiejętności i narzędzi motywowania.


Obejmuje wszystkie istotne aspekty zarządzania, które mają wpływ na budowanie motywacji w zespole, takie jak styl zarządzania dostosowany do dojrzałości pracowniczej, cele, delegowanie zadań, czy udzielanie informacji zwrotnej.

Kompetencje które zdobędziesz

Style zarządzania

Rozpoznawanie stylu zarządzania i umiejętność jego zmiany

Motywowanie przez feedback

Motywowanie dopasowane do stopnia dojrzałości pracowniczej. Motywowanie przez feedback.

Storytelling liderski

Umiejętność wykorzystania storytellingu w kontekście motywowania zespołu.

Program warsztatu

Szkolenie dwudniowe (2*6h)

Zakres tematyczny warsztatu

 • Style kierowania - rozpoznanie własnego stylu kierowania, umiejętność stosowania różnych stylów kierowania.
 • Rozpoznawanie dojrzałości pracowników na podstawie koncepcji K. Blancharda
 • Motywacyjna funkcja celu – komunikowanie motywujących celów i zadań
 • Trzy kompetencje w procedurze delegowania: planowanie, egzekwowanie, monitorowanie
 • Delegowanie zadań jako narzędzie motywacyjnego zarządzania
 • Egzekwowanie poleceń w sposób motywujący pracownika
 • Wprowadzenie w motywację, motywowanie pozafinansowe
 • Informacja zwrotna jako podstawowe narzędzie motywacyjne
 • Motywowanie na poziomie codziennych rozmów
 • Elementy storytellingu liderskiego – czyli jak budować własną markę i zarażać wizją własny zespół – mowy motywacyjne

Trener prowadząca: Mirella Piwiszkis

Właścicielka INSPIRE, Coach, Mentor i trenerka. Absolwentka wydziałów prawa i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (UW).

Mirella zdobywała doświadczenie zawodowe w działach sprzedaży oraz windykacji w firmie DOKA Polska Sp.zo.o. (koncern Umdash). Stworzyła procedurę windykacyjną obowiązującą w całej Polsce, po 3 latach została pierwszym w koncernie Dyrektorem ds. Controllingu na Polskę. 

W Polsce doświadczenie trenerskie zdobywała współpracując z firmami szkoleniowymi Profesją Consulting, DGA, ODITK, RCS oraz uczelniami (UW).

Cennik uczestnictwa

Wycena indywidualna

 • 4 godziny warsztatowe
 • Grupa maksymalnie 12 osób
 • Materiały szkoleniowe
 • Ćwiczenia sytuacyjne

Inne szkolenia z kategorii: Motywowanie pracowników

Recognition - jak motywować poprzez wyrażanie uznania

Szkolenie, które pomoże Ci przyciągać i utrzymać najlepszych pracowników, dzięki wdrożeniu w organizacji programu recognition - wyrażania uznania.

Motywowanie pozafinansowe

Dowiesz się jak pozafinansowo motywować swoich pracowników i okazywać im uznanie, budując zaangażowanie oraz silne przywiązanie pracownika do miejsca pracy.

Masz pytania?

Porozmawiajmy!

Imię*
Email*
Wiadomość
0 of 350
>