Wielokierunkowy feedback

Szkolenie, dzięki któremu zrozumiesz, dlaczego feedback jest jednym z najważniejszych narzędzi motywacyjnych i rozwojowych oraz nauczysz się go skutecznie wykorzystywać.

Dla kogo jest ten warsztat?

Szkolenie zawiera treści wartościowe zarówno dla menedżerów, wykorzystujących feedback jako narzędzie motywacyjne i rozwojowe, jak i dla pracowników.

Feedback wielokierunkowy rozumiany jest tu, jako zbiór narzędzi (modeli myślenia i działania, technik, taktyk) ułatwiających komunikowanie się w różnych sytuacjach zawodowych, w całej strukturze firmy, w relacji z osobami pełniącymi różne funkcje. W związku z tym, każdy Uczestnik będzie miał możliwość „zainwestowania” w swój komfort pracy w komunikowaniu się ze zwierzchnikiem, podwładnym jak i z kolegą, koleżanką bez zależności formalnej, ale zaangażowanej we wspólne zadanie.

Dodatkową korzyścią jest fakt, że nabyte umiejętności będzie można wykorzystać również w życiu pozazawodowym, kiedy zaistnieje potrzeba sprawnego porozumiewania się z drugim człowiekiem – łatwiejszego zrozumienia go, bądź przekonania do własnego punktu widzenia.

Kompetencje które zdobędziesz

Wiedza psychologiczna

Świadomość mechanizmów psychologicznych towarzyszących procesowi udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej

Narzędzia

Umiejętność stosowania modeli informacji zwrotnej adekwatnych do sytuacji i potrzeb. Znajomość i stosowanie Analizy Transakcyjnej.

Budowanie zespołu

Zrozumienie korzyści, jakie daje skuteczny feedback. Umiejętność stosowania feedbacku jako narzędzia motywacji i rozwoju.

Program warsztatu

Szkolenie dwudniowe (16 x 45 minut)

Zakres tematyczny warsztatu

  • Analiza psychologiczna sesji informacji zwrotnej
  • Pogłębianie i wyciąganie korzyści z otrzymanego feedback’u
  • Rodzaje/modele udzielania informacji zwrotnej
  • Analiza informacji zwrotnej w perspektywie Analizy Transakcyjnej
  • Udzielanie informacji zwrotnej - ćwiczenia praktyczne

Trener prowadząca: Mirella Piwiszkis

Właścicielka INSPIRE, Coach, Mentor i trenerka. Absolwentka wydziałów prawa i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (UW).

Mirella zdobywała doświadczenie zawodowe w działach sprzedaży oraz windykacji w firmie DOKA Polska Sp.zo.o. (koncern Umdash). Stworzyła procedurę windykacyjną obowiązującą w całej Polsce, po 3 latach została pierwszym w koncernie Dyrektorem ds. Controllingu na Polskę. 

W Polsce doświadczenie trenerskie zdobywała współpracując z firmami szkoleniowymi Profesją Consulting, DGA, ODITK, RCS oraz uczelniami (UW).

Cennik uczestnictwa

Wycena indywidualna

  • 4 godziny warsztatowe
  • Grupa maksymalnie 12 osób
  • Materiały szkoleniowe
  • Ćwiczenia sytuacyjne

Inne szkolenia z kategorii: Informacja zwrotna

Nonviolent Communication

Szkolenie, dzięki któremu nauczysz się jak budować zespół otwarty na zgłaszanie problemów i szukanie rozwiązań, bazując na komunikacji opartej na dialogu, współpracy i zaufaniu.

Skuteczna komunikacja wewnątrz organizacji

Program rozwojowy, który pomoże Ci wyeliminować problemy komunikacyjne w Twoim zespole lub firmie.

Masz pytania?

Porozmawiajmy!

Imię*
Email*
Wiadomość
0 of 350
>