Skuteczna komunikacja wewnątrz organizacji

Program rozwojowy, który pomoże Ci wyeliminować problemy komunikacyjne w Twoim zespole lub firmie.

Dla kogo jest ten warsztat?

Szkolenie stanowi kompleksowy program rozwojowy dedykowany organizacjom i/lub zespołom, które dostrzegają problemy z komunikacją wewnętrzną przekładające się na utrudniony przepływ informacji, spadek efektywności pracy, powstawanie konfliktów i in.


Najlepsze efekty można osiągnąć realizując program w całej organizacji lub przynajmniej organizując warsztat dla wszystkich współpracujących ze sobą stale osób / zespołów.

Kompetencje które zdobędziesz

Skuteczna komunikacja

Skuteczne komunikowanie się na polu zawodowym i pozazawodowym

Rozumienie rozmówcy

Proaktywna postawa. Rozumienie różnych sposobów / modeli myślenia i działania

Narzędzia komunikacyjne

Stosowanie narzędzi komunikacyjnych na poziomie treści i formy

Program warsztatu

Szkolenie realizowane  jest w ramach trzech modułów czterogodzinnych (które mogą odbyć się w trzech różnych dniach) lub jako szkolenie dwudniowe (2 x 6h).

Zakres tematyczny warsztatu

  • Zasady komunikacji mailowej – na co zwrócić uwagę podczas konstruowania maili
  • Narzędzia komunikacyjne do wykorzystania w konstruowaniu i pozyskiwaniu czytelnych komunikatów mailowych i face to face
  • Asertywność – wybrane aspekty
  • Przekazywanie informacji zwrotnej odnośnie jakości komunikacji i szeroko rozumianej współpracy
  • Jak profilaktycznie utrzymywać „zdrowy” dystans do trudnych sytuacji – radzenie sobie w sytuacjach stresogennych
  • Zasady komunikacyjne w relacji z ze współpracownikami jak i z otoczeniem biznesowym w przełożeniu na działanie.

Trener prowadząca: Mirella Piwiszkis

Właścicielka INSPIRE, Coach, Mentor i trenerka. Absolwentka wydziałów prawa i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (UW).

Mirella zdobywała doświadczenie zawodowe w działach sprzedaży oraz windykacji w firmie DOKA Polska Sp.zo.o. (koncern Umdash). Stworzyła procedurę windykacyjną obowiązującą w całej Polsce, po 3 latach została pierwszym w koncernie Dyrektorem ds. Controllingu na Polskę. 

W Polsce doświadczenie trenerskie zdobywała współpracując z firmami szkoleniowymi Profesją Consulting, DGA, ODITK, RCS oraz uczelniami (UW).

Cennik uczestnictwa

Wycena indywidualna

  • 4 godziny warsztatowe
  • Grupa maksymalnie 12 osób
  • Materiały szkoleniowe
  • Ćwiczenia sytuacyjne

Inne szkolenia z kategorii: Informacja zwrotna

Wielokierunkowy feedback

Szkolenie, dzięki któremu zrozumiesz, dlaczego feedback jest jednym z najważniejszych narzędzi motywacyjnych i rozwojowych oraz nauczysz się go skutecznie wykorzystywać.

Nonviolent Communication

Szkolenie, dzięki któremu nauczysz się jak budować zespół otwarty na zgłaszanie problemów i szukanie rozwiązań, bazując na komunikacji opartej na dialogu, współpracy i zaufaniu.

Masz pytania?

Porozmawiajmy!

Imię*
Email*
Wiadomość
0 of 350
>