Budowanie Autorytetu Lidera

Szkolenie dla menedżerów, liderów, ze szczególnym uwzględnieniem osób awansowanych wewnętrznie, które muszą zbudować profesjonalne relacje z podwładnymi  -dawniej kolegami na równorzędnych stanowiskach.

Kompetencje które zdobędziesz

Budowanie potencjału

Zyskasz świadomość własnego potencjału jako lidera oraz nauczysz się wykorzystywać go w codziennej pracy.

Przekazywanie zasad

Zyskasz umiejętność przekazywania zasad i wartości innym osobom w organizacji. Nauczysz się je egzekwować.

Kształtowanie wizerunku

Dowiesz się, jak kształtować własny wizerunek lidera wśród osób, z którymi pracowałeś na równorzędnych stanowiskach.

Program szkolenia

Jednym z największych wyzwań każdego menedżera, czy przedsiębiorcy-szefa jest zbudowanie autorytetu.

To ważne szczególnie, jeśli mamy zarządzać swoimi dotychczasowymi kolegami z zespołu lub firma stoi na progu zmiany pokoleniowej, czy też właśnie zdecydowano o wyborze nowego prezesa.

Wiele osób ma wrodzone zdolności budowania posłuchu wśród podwładnych, udaje im się z sukcesem realizować cele biznesowe. Dlaczego? Bo potrafią utrzymać autorytet wśród zespołu. Szkolenie to nauczy Cię jak skutecznie to zrobić.

Podstawy władzy

 • Formalna
 • Oparta na charyzmie
 • Ekspercka
 • Karania i nagradzania
 • Relacyjna

Budowanie wizerunku

 • Rola wizerunku w zarządzaniu ludźmi
 • Konsekwencja w budowaniu wizerunku przełożonego
 • Techniki świadomego budowania wizerunku
 • Poziom werbalny i niewerbalny tworzenia wizerunku
 • Wywieranie wpływu na zespół poprzez wizerunek przełożonego
 • Zarządzanie wizerunkiem jako element motywowania ludzi

Kompetencje w procedurze delegowania

 • Planowanie
 • Określenie priorytetów
 • Dobór zadań do pracownika
 • Określenie ram czasowych
 • Egzekwowanie
 • Informacja zwrotna pozytywna
 • Informacja zwrotna negatywna
 • Asertywna umiejętności w egzekwowaniu
 • Tworzenie kamieni milowych
 • Rozmowy podsumowujące
 • Scenariusze na sytuacje problemowe
 • Kontrola rozumienia instrukcji, zadania

Procedura delegowania zadań

 • R1 – zarządzanie przez zadania
 • Zakomunikowanie zadania
 • Sprawdzenie czy jest zrozumiałe
 • Podanie scenariusza na wypadek kłopotów
 • Ustalenie sposobu kontroli wykonania zadania
 • R2, R3 - ZPC – zarządzanie przez cele
 • Podanie celu
 • Pytanie o pomysł na realizację (jeśli zadanie wymaga nowych rozwiązań)
 • Akceptacja bądź zmiana
 • Sprawdzenie wyniku 
 • Budowanie zaangażowania w oparciu o przekazywanie celu w odpowiedni sposób
 • R4 – ZPW – zarządzanie przez wizję (i autonomię)
 • Empowerment
 • Określenie założeń zadania
 • Akceptacja rozwiązań inne niż własne ze strony menedżera
 • Delegowanie odpowiedzialności

Budowanie autorytetu przełożonego w zarządzaniu projektami

 • Uświadomienie sobie swojego potencjału lidera projektu
 • Expose lidera – w jaki sposób budować autorytet wobec innych członków projektu
 • Uświadomienie przełożonym podstaw relacji przełożony – pracownik
 • Sympatia vs. szacunek
 • Przedstawiciel firmy vs. reprezentant swoich pracowników
 • Sposób przekazu niekorzystnych informacji
 • Osobista odpowiedzialność i akceptacja trudnych decyzji firmowych
 • Przyjmowanie optyki makro i wyjaśnianie pracownikom kontekstu zmian
 • Egzekwowanie standardów firmowych

Trener prowadząca: Mirella Piwiszkis

Właścicielka INSPIRE, Coach, Mentor i trenerka. Absolwentka wydziałów prawa i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (UW).

Mirella zdobywała doświadczenie zawodowe w działach sprzedaży oraz windykacji w firmie DOKA Polska Sp.zo.o. (koncern Umdash). Stworzyła procedurę windykacyjną obowiązującą w całej Polsce, po 3 latach została pierwszym w koncernie Dyrektorem ds. Controllingu na Polskę. 

W Polsce doświadczenie trenerskie zdobywała współpracując z firmami szkoleniowymi Profesją Consulting, DGA, ODITK, RCS oraz uczelniami (UW).

Cennik uczestnictwa

Wycena indywidualna

 • 2 pełne dni szkoleniowe
 • Grupa maksymalnie 12 osób
 • Materiały szkoleniowe
 • Ćwiczenia sytuacyjne

Inne szkolenia z kategorii: Budowanie autorytetu

Storytelling i Personal Branding w biznesie

Warsztat, w trakcie którego zdobędziesz umiejętności budowania marki własnej i zarządzania swoim wizerunkiem z wykorzystaniem narzędzi storytellingu.

Skuteczne kształtowanie autorytetu - mój potencjał i moja motywacja

Szkolenie przeznaczone dla menedżerów wszystkich szczebli. Dzięki niemu dowiesz się, jak budować autorytet szefa / lidera i co może go zniszczyć.

Masz pytania?

Porozmawiajmy!

Imię*
Email*
Wiadomość
0 of 350
>