Motywowanie pracowników może być wielkim wyzwaniem dla menedżera, ale chęć do pracy i zaangażowanie w nią są składową trzech wymiarów: motywacji, inspiracji i determinacji. Kiedy brakuje jednego z nich, pojawia się problem z brakiem zaangażowania. Na szczęście, dobry menedżer każdemu z tych braków może zaradzić.

Inspiracja, czyli impuls zewnętrzny

Enter your text here...Inspiracja w życiu zawodowym oznacza nadzieję na rozwiązanie problemu, kiedy dzieje się źle: nie udaje się projekt czy odchodzi kluczowy klient.

Kiedy pracownik albo zespół nie ma energii do działania, traci nadzieję na przyszłość, potrzebuje od menedżera inspiracji, nowego ducha. Istnieje kilka narzędzi, które będą w tym pomocne:

  • Osobista historia, zwłaszcza tzw. come back story, czyli opowieści oparte na schemacie: upadek bohatera + odbicie się od dnia. W historii ważne jest skupienie się na emocjach bohatera i jego wewnętrznej walce.
  • Przykład: jeśli nie ma na podorędziu osobistych historii, pomocne będą przykłady, jak choćby Walt Disney wyrzucony z pracy za… brak kreatywności.
  • Modelowanie: polega na osobistym przykładzie lidera, który pierwszy działa, idzie naprzód, wierzy pomimo wątpliwości.

Motywacja, czyli wewnętrzna gotowość do działania

O ile inspiracja przychodzi z zewnątrz, motywacja jest zasobem wewnętrznym. Aby pracownik czuł się zmotywowany, musi mieć pozytywny stosunek do stojących przed nim zadań. Każdego z nas motywuje coś innego, np. pieniądze, bezpieczeństwo, rywalizacja. Istnieją narzędzia, które pozwalają motywować pracowników, ważniejsze jest jednak to, by pobudzać w nich motywację wewnętrzną poprzez:

  • Dawanie poczucia sensu - wg badania BetterUp aż 9 na 10 osób jest gotowych zarabiać mniej, byle pracować bardziej sensownie
  • Cel: nakierowanie myślenia na cel, na ostateczny rezultat pracy. Cel powinien być realny i ambitny, ale też znaczący dla organizacji i zespołu.
  • Korzyści: pracwnicy powinni być świadomi tego, jakie korzyści oni sami oraz ich organizacja osiągną dzięki ich pracy

Determinacja, czyli działanie pomimo zmęczenia i niewygody

Determinacja to podejmowanie działań nawet wtedy, kiedy brak mu wewnętrznej motywacji i chęci. Determinacja to nie emocje, to po prostu konkretne zachowanie, to przekroczenie progu niewygody po to, by osiągnąć założone cele. Determinację można określić jako umiejętność trwania w postanowieniu osiągnięciu celu pomimo spadku motywacji.

Determinacja nie musi oznaczać działania przy całkowitym braku motywacji, może dotyczyć tylko określonych, nielubianych czynności np. pisania raportów. W determinacji kluczowa jest samokontrola i samodyscyplina, dlatego na determinację lider może wpływać jedynie punktowo, częściowo.

Determinację może on wspierać przez czynniki zewnętrzne, takie jak KPI, pokazywanie procesu np. widoczne dashboardy. Bardzo istotna jest sama obecność menedżera i wspieranie pracowników własnym autorytetem.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na tematy inspiracji, motywacji i determinacji, różnic między nimi oraz pobudzania ich u pracowników, zapraszam na Spotify, Apple Podcasts oraz Google Podcasts.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Chcesz tworzyć inspirujące i przekonujące prezentacje?

Kurs podstaw Storytellingu Danych to zestaw procesów, narzędzi i technik, dzięki którym podniesiesz jakość i skuteczność swoich prezentacji!

>